درباره ما

از سال 89 در این گستره مقدس و مبارک قدم گذاشتیم و همواره در تلاش برای پیشرفت، به تجربه‌های زیاد و مفیدی دست یافتیم. زمین خوردیم و بلند شدیم تا این که در سال 95، به شکل تخصصی شروع به انجام اموراتی که در زمینه‌ی تشریفات مجالس عقد و عروس مرسوم است، پرداختیم. در این سال‌ها، با شکل‌های مختلفی از زوج‌های جوان همراه بودیم و از این بابت، از حساسیت‌ها و نگرانی‌هایی که ممکن است یک دختر و پسر قبل از برگذاری مراسم داشته باشند، با خبریم. به همین دلیل، بستری را برای اجرای مراسم مهیا می‌کنیم که تماما طبق خواسته‌ی دو طرف باشد. پس از بالا و پایین‌های زیاد، تیم باغ ویالن، از سال 98 تا کنون، به شکل تخصصی در مسیر باغ تالار قدم گذاشته است و در زمینه‌ی عقد و عروسی، خدمات شایسته، برای شما که شایسته‌ی بهترین‌ها هستید، ارائه می‌دهد. این تیم، همواره در تلاش می‌باشد تا شب عقد یا عروسی برای شما، فراتر از یک شب باشد و تا سالیان سال قشنگی و شیرینی این شب دلنشین، برای شما تازگی داشته باشد.